Oshu-kai

ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA

World Oshu Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (W.O.F.) jest organizacją „non-profit” zrzeszającą i promującą dwie tradycyjne sztuki walki z Okinawy: Okinawa Shorin-Ryu Karate Do i Okinawa Kobudo. Założycielem W.O.F. jest okinawski Mistrz Kenyu Chinen (10 dan). Do chwili powstania W.O.F. mistrz Kenyu Chinen był międzynarodowym przedstawicielem okinawskich organizacji: Okinawa Shorin-Ryu Karatedo Association, kierowanej przez mistrza Katsuya Miyahira (10 dan) oraz Okinawa Kobudo Federation, kierowanej przez mistrza Shinpou Matayoshi (10 dan). Połączenie dwóch podstawowych szkół z Okinawy: Shorin-Ryu Karate oraz Kobudo w jedną organizację okazało się bardzo trafną decyzją. Dzisiaj W.O.F. na swoje przedstawicielstwa w wielu krajach na wszystkich kontynentach. Siedzibą World Oshu Kai Federation jest Centralne Dojo w Yomitan na Okinawie (Japonia).

KENYU CHINEN
  Kenyu Chinen urodził się w 1944 r. na wyspie Ie w Prefekturze Okinawy. Treningi Shorin-Ryu Karate i Kobudo rozpoczął w 1959 r. u mistrza Shuguro Nakazato. Od 1962 r. ćwiczył kobudo u mistrza Shinpou Matayoshi, stając się wkrótce jego najlepszym uczniem. W połowie lat siedemdziesiątych Kenyu Chinen dokonuje modernizacji niektórych zaawansowanych kobudo kata oraz konstruuje szkolne kata i kihony dla grupy broni podstawowych. Wprowadza też zmiany, które zostają zaakceptowane przez jego nauczyciela mistrza Matayoshi i wprowadzone do Okinawa Kobudo, nadając stylowi dzisiejszy kształt.  W 1976 r. mistrz Kenyu Chinen został wysłany z Okinawy do Europy aby tu rozpowszechniać Shorin-Ryu Karate i Kobudo. Pierwsze dojo otworzył w Paryżu we Francji. Dzieląc czas między Francję i Okinawę, mistrz Chinen kontynuuje swoją naukę Kobudo u mistrza Matayoshi oraz Shorin-Ryu Karate u mistrza Katsuya Miyahiry. W 1986 r. mistrz Chinen opublikował książkę „Kobudo d’Okinawa” która stała się światowym bestsellerem. W 1993 r. zostaje Prezydentem i Głównym Instruktorem World Oshukai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation. W 2004 r. otwiera główne dojo W.O.F. w Yomitan na Okinawie. W tym samym roku, wraz z mistrzami Meitatsu Yagi oraz Yasuo Shimoji, otwierają Okinawa Traditional Karatedo Kobudo International Center. Centrum promuje na świecie Tradycyjne sztuki walki z Okinawy: Shorin-Ryu, Goju-Ryu, Uechi-Ryu oraz Kobudo. Mistrz Kenyu Chinen stale naucza Shorin-Ryu Karate i Kobudo na wszystkich kontynentach. Wykształcił ponad 1000 czarnych pasów w tradycyjnym Okinawa Shorin-Ryu Karate Do oraz Okinawa Kobudo. Obecnie posiada 10 Dan w Shorin-Ryu Karate oraz 9 dan w Kobudo. Jest również doktorem honoris causa sztuk walki.

ORGANIZACJA KRAJOWA

Polska Unia Shorin-Ryu Karate została zarejestrowana w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie 12 kwietnia 1991 roku na prawach polskiego związku sportowego. Unia przejęła uprawnienia Polskiego Centrum Shorin-Ryu utworzonego przez sensei A. Staniszew w 1981 roku. Obecnie Unia posiada formę prawną Związku Sportowego i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Zrzesza kluby Shorin-Ryu Karate z terenu całej Polski. 27 lipca 2006 roku Unia zmieniła nazwę na Polska Unia Shorin-Ryu Karate Kobudo (PUSKK). Unia jest członkiem World Oshu Kai Dento Okinawa Shorin-Ryu Karate Do Kobudo Federation (Okinawa, Japonia) oraz Polskiej Federacji Karate. PUSKK reprezentuje w Polsce Okinawa Shorin-Ryu Karate oraz Okinawa Kobudo.

ALEKSANDER STANISZEW

   Sensei Aleksander Staniszew jest Prezydentem Polskiej Unii Shorin-Ryu Karate i Kobudo (P.U.S.K.K.), prezesem Pińczowskiego Klubu Shorin-Ryu, przedstawicielem Okinawa Shorin-Ryu Karate i Okinawa Kobudo w Polsce oraz Sekretarzem Generalnym Word Oshu Kai Okinawa Shorin-Ryu Karate&Kobudo Federation. Dzięki zasługom Senseia Shorin-Ryu Karate zapisało się w historii polskiego karate jako trzeci styl zaadoptowany w naszym kraju. Aleksander Staniszew urodził się 6 czerwca 1955 roku, z wykształcenia mgr inż. hutnik, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego oraz instruktor sztuk walk. W młodości uprawiał kulturystykę, interesował się również sztukami walki. Karate Shorin-Ryu zainteresował się po przeczytaniu artykułu w czasopiśmie „Sport dla Wszystkich” i tak zaczęła się jego przygoda z karate. Od lata 1973 roku Aleksander Staniszew rozpoczął treningi, jednak bez nadzoru instruktora, ponieważ wówczas nikt jeszcze nie uprawiał Shorin-Ryu Karate w Polsce. Źródłem wiedzy była dla niego amerykańska broszura zawierająca  podstawowe bloki i techniki oraz schematy kata. Rok później rozpoczął studia na krakowskiej AGH i tam właśnie trafił na treningi karate Kyokushin. Jednak był to styl na tyle odmienny od Shorin-Ryu Karate, że ćwiczył je tylko do ukończenia studiów. Zbieg okoliczności pod koniec lat siedemdziesiątych pozwolił mu spotkać się z amerykańskim inżynierem – Larym Cainem ćwiczącym w Stanach Zjednoczonych styl Shorin-Ryu Karate, który przybliżył mu metodykę i podstawy treningu. Po swoim powrocie do kraju, inżynier skontaktował go z Amerykańskim Stowarzyszeniem Shorin-Ryu Karate kierowanym przez Franka Hargrova i to właśnie dzięki jego pomocy na początku lat osiemdziesiątych Shorin-Ryu Karate stawiało swoje pierwsze kroki w Polsce. Pierwszą w Polsce sekcję Shorin-Ryu Karate Sensei Staniszew założył w Pińczowie w 1981 roku przy ognisku TKKF. Po pewnym czasie sekcje Shorin-Ryu Karate zostały zrzeszone w prywatnej organizacji zwanej Polskie Centrum Shorin-Ryu Karate, która przekształciła się w 1991 r w istniejąca do dziś Polską Unię Shorin-Ryu Karate. 10 lipca 1985 roku Frank Hargrove otworzył w Polsce oficjalne przedstawicielstwo Okinawa Shorin-Ryu Karate-do (Aleksander Staniszew został mianowany Dyrektorem Okinawa Shorin-Ryu Karate w Polsce) i skontaktował Staniszewa z Sensei Kenyu Chinenem (obecnym nauczycielem), który nauczał we Francji. Jednak wyjazdy do krajów Zachodniej Europy w tamtych czasach nie były ani proste, ani tanie. Dopiero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych można było pozwolić sobie na zagraniczne wyjazdy i właśnie na ten czas przypadają liczne podróże Aleksandra Staniszewa, dzięki którym mógł on podnieść swoje umiejętności ćwicząc z wybitnymi okinawskimi instruktorami i mistrzami, a tym samym dając możliwość ścisłej współpracy z Sensei Kenyu Chinenemv. Między 1985-1987 wiceprezydent United States Shorin-Ryu Karate renshi Sid Campbell zarekomendował Senseia Staniszewa na członka Professional Martial Arts Association, a jego zdjęcie zostało zmieszczone w międzynarodowej międzynarodowej jubileuszowej publikacji ”The 100 year History of Shorin-ryu Karate”. W tym samym czasie został korespondentem prasowym „The Fighter International Magazine” oraz nawiązał nowe kontakty z przedstawicielami Shorin-Ryu Karate na całym świecie, dzięki czemu prowadzi treningi Shorin-Ryu Karate w RFN, Holandii, Danii i Belgii. W 1989 zdobył brązowy medal na turnieju “All style karate ” w RFN. W 1990 ukazała się pierwsza polska publikacja jego autorstwa na temat Shorin-Ryu Karate o tytule “Shorin-Ryu Karate-do”. Rok 1991 uważany jest za inaugurację ćwiczenia Kobudo w Polsce. Oczywiście to również zasługa Senseia Staniszewa (obecnie 7 dan Okinawa Kobudo). W 1993 Centralny Ośrodek Sportu i UKFiT zatwierdzili opracowany przez niego program szkolenia dla instruktorów rekreacji ze specjalnością Shorin-Ryu Karate; tym samym rozpoczęły się kursy instruktorskie dla adeptów karate. W 1997 Aleksander Staniszew otrzymał od Gubernatora Okinawy – Masahide Oty osobiste zaproszenie na Okinawę, a podczas pobytu otrzymał prestiżową nagrodę za działalność na rzecz Shorin-Ryu Karate (dotychczas wręczono ich tylko 50). W roku 2001, dzięki inicjatywie Aleksandra Staniszewa zostaje uruchomione przedstawicielstwo Shorin-Ryu Karate w Indiach, Królestwie Nepalu i Sri Lance. W tym samym roku wydał pierwszą w Polsce książkę na temat Shorin-Ryu – „Lekcja Karate czyli historia 20-lecia Shorin-Ryu w Polsce”. W 2003 r., między innymi z jego z inicjatywy, powstała Polska Federacja Karate, w której pełni funkcje wiceprezesa ds. szkoleniowych. W roku 2005 r. ponownie z jego inicjatywy zostało uruchomione kolejne przedstawicielstwo Shorin-Ryu Karate w Irlandii. Tego samego roku Sensei Staniszew został poproszony o pełnienie funkcji Sekretarza Generalnego Word Oshu Kai Okinawa Shorin-Ryu Karate& Kobudo Federation. Aleksander Staniszew przez lata ćwiczeń, wyjazdów i korespondencji nawiązał kontakty z największymi mistrzami okinawskiego karate. Dzięki temu uważany jest dziś za największego eksperta okinawskiego karate w Polsce. Sensei Aleksander Staniszew jest posiadaczem stopni mistrzowskich 9 dan Shorin-ryu Karate oraz 7 dan Okinawa Kobudo.

EMBLEMAT W.O.F.

Symbolem naszej organizacji jest stylizowany znak „O-SHU-KAI”. Został utworzony z konbinacji trzech liter w jeden symbol graficzny. O SHU KAI oznacza stowarzyszenie królewskich ćwiczeń. (O) – KRÓL, (SHU) – ĆWICZENIE i (KAI) – STOWARZYSZENIE. Bardzo ważna jest pierwsza litera która określa króla Okinawy mieszkającego na zamku w Shuri, gdzie powstało ShuriTe (Okinawa Shorin-Ryu).

O – ma wiele znaczeń jak „król”, „unikalny”, „lepszy” albo „najlepszy”. Przypisuje mu się też znaczenie rozwoju zwyczajnego talentu i najlepszą postawę umysłu tzn. myślenia. Postawę i działanie natężone w kierunku ulepszenia siebie! Mieć dobre myśli, dobrą świadomość, najlepsze zrozumienie, najlepszy umysł, najlepszy charakter, najlepszą świadomość. Należy więc poszukiwać każdego dnia sposobu na podniesienie swojego poziomu duchowego, przyjmując w ten sposób postawę prowadzącą do przezwyciężenia samego siebie.

SHU – zawiera pojęcie pracy „ćwiczeń technicznych” ale również wprowadzenia dyscypliny wewnętrznej, wykonywania wysiłku skierowanego na ciągłą walkę z samym sobą co w końcu doprowadzi do pełnej samokontroli. Liczne są przykłady, które można by było przytoczyć np. zmęczenie, które występuje po wysiłku fizycznym albo psychicznym. Pokonanie tego rodzaju trudności można traktować jako ćwiczenie walki prowadzącej do samorealizacji. Nie należy zapominać, jak ważne jest aby ten rodzaj pracy wewnętrznej wykonywać razem z partnerem. Wspólne działanie powoduje otworzenie się na siebie i w tym czasie na innych. Indywidualizm może niektórym przynieść rozwój, ale z drugiej strony powoduje on wzrastanie dumy, która wcześniej czy później obróci się przeciwko nam. Jeżeli nasze cele i sposób ich osiągnięcia będą pozytywne, jeżeli się skoncentrujemy na celu aby go osiągnąć i jeżeli nadamy swoim działaniom pełną determinację – osiągniemy zamierzony rezultat. Dlatego jest tak ważne dokonanie dobrego wyboru – znalezienia dobrej drogi – naszej drogi. Ta walka prowadzona z samym sobą nie jest pracą łatwą ale prowadząc przez przezwyciężenie trudności zewnętrznych dnia codziennego prowadzi do pokonania własnego Ego.

KAI – ten termin oznacza ducha grupy, organizacji. Najpierw jesteśmy powołani do wzajemnego poznawania się, później do utrzymania związków a następnie do wymiany na wszystkich płaszczyznach (narodowych, międzynarodowych). Jest to cel zbliżenia się jednych do drugich, nauki lepszego poznania – aby w końcu rozszerzać przyjaźń pomiędzy wszystkimi.

Źródło tekstów i zdjęć: okinawakarate.pl, dojo.pl


« Powrót do listy

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję